Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017  
Ảnh thời sự
In trang
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
15:54 | 07/09/2016

(ĐHXII) - Ngày 7/9/2016, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đến dự Lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, thành viên, cộng tác viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đọc Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Lý luận Trung ương có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối chính sách của Đảng về chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, lý luận chính trị phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó Hội đồng còn có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận; đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương. Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng…

Thay mặt Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định:
thực tiễn phát triển của đất nước 30 năm qua đã chứng tỏ và khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của đất nước. Trong đó, công tác lý luận của Đảng và các hoạt động tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận của đội ngũ cán bộ lý luận, đội ngũ trí thức khoa học đã có những đóng góp xứng đáng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được công tác lý luận trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung thực hiện tốt 04 nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng nhằm nâng cao rõ rệt chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng. Phát huy tốt hơn vai trò của các tiểu ban, của các thành viên của cơ quan Hội đồng. Hội đồng lý luận Trung ương cần tổ chức thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lý luận chính trị./.

Các từ khóa theo tin:

K.T
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 157/GP-BVHTT ngày 01/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet