Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017  
Đảng bộ các cấp
In trang
Ninh Phước (Ninh Thuận): Nhiều chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)
10:15 | 30/09/2016

(ĐHXII)– Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), đến nay, nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt có liên quan tại địa phương này đã được ghi nhận.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước khẳng định: Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 3 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Ninh Phước đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị trong huyện quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử cũng như Ban Chỉ đạo PCTN huyện Ninh Phước
được tiến hành tại các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị của huyện (ảnh: Website Huyện Ninh Phước)

Theo đồng chí Phạm Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, thông qua các giải pháp và thực tế triển khai,thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) trên địa bàn huyện, lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và chính quyền trên địa bàn huyện được củng cố, tăng cường. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên ngày càng xác định được vị trí, vai trò và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Địa phương đã kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định, góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên…

Chứng minh những kết quả đã gặt hái được trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng bộ địa phương, đồng chí Phạm Văn Bình cho biết: Trong 10 năm qua, công tác kê khai minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn huyện được thực hiện nghiêm túc. Tất cả những người kê khai lần đầu và kê khai bổ sung trong những năm tiếp theo phải thể hiện đầy đủ, rõ nguồn gốc, giá trị tài sản của mình; đặc biệt, cả  với những tài sản có biến động càng phải giải trình cụ thể, minh bạch. Mọi bản kê khai theo phân cấp đều đưa về cơ quan chức năng quản lý tương ứng như: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện để theo dõi hàng năm.

Cùng với công tác kê khai, minh bạch tài sản, cấp ủy và chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện cũng triển khai nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị và tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm; đồng thời đã tổ chức kiểm tra 62 đơn vị về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với phân công, phân cấp rõ ràng cũng như quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, người đứng đầu; từ đó, khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động quản lý trên các lĩnh vực.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Huyện ủy Ninh Phước đã chỉ đạo tiến hành tổ chức 51 cuộc thanh tra, trong đó có 10 cuộc thanh tra hành chính việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, sử dụng nguồn thu từ quỹ đất công ích; thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính ngân sách tại UBND các xã, thị trấn; 41 cuộc thanh tra trách nhiệm về công tác giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về tiền là 4.098.144.483 đồng nộp vào ngân sách nhà nước; sai phạm về đất kiến nghị thu hồi 10,17678 ha đất để đưa vào đấu thầu theo quy định của Nhà nước từ việc cho cán bộ UBND xã, thị trấn mượn quỹ đất công ích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất công ích thuộc UBND xã quản lý.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành có liên quan đã tiến hành xác minh 11 vụ theo đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua kết luận thẩm tra, xác minh đã có biện pháp xử lý như: Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật và thu hồi đất giao lại cho Nhà nước quản lý; trong đó, đã kết luận rõ nội dung đơn tố cáo của một số hộ dân tố cáo Chủ tịch Ủ ban MTTQ và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Dinh lợi dụng chức quyền chiếm dụng đất công ích với diện tích 46,5906 ha và Chủ tịch thị trấn Phước Dân chiếm dụng đất công ích với diện tích 6.622 m2, đã thu hồi giao lại UBND thị trấn Phước Dân và UBND xã Phước Dinh quản lý, sử dụng.

Địa phương cũng đã thu hồi đất 11 hộ gia đình, cá nhân của một số cán bộ xã Phước Sơn với tổng diện tích 4,3489 ha do cấp đất sai đối tượng, mục đich sử dụng; đã thanh tra làm rõ và thu hồi số nợ từ việc cho thuê đấu thầu quỹ đất công ích của xã với số tiền 386 triệu đồng để nộp vào ngân sách; đồng thời, tiến hành kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ xã Phước Sơn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương; chấm dứt hợp đồng đối với cán bộ địa chính xã vì có hành vi lợi dụng nhiệm vụ nhận hồ sơ và tiền của nhân dân, buộc hoàn trả lại số tiền 7 triệu đồng cho nhân dân; kiến nghị thu hồi 25,933 ha đất trồng rừng cho Nhà nước quản lý theo phản ánh của Hội Người cao tuổi thôn Bảo Vinh.

 
 Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước đã có chỉ đạo, yêu cầu các địa phương tiết kiệm
 trong xây dựng cơ bản. (ảnh: Website Huyện Ninh Phước)

Về thu, chi ngân sách, theo Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Phước Phạm Văn Bình, đến nay, các cấp, các ngành tại địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và kết luận việc thu, chi tài chính sai nguyên tắc của Ban Quản lý thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận; buộc Trưởng thôn nộp lại cho Ban Quản lý thôn số tiền 51.919.100 đồng; đã chiếm dụng; xử lý kỷ luật cảnh cáo về Đảng, về chính quyền (cách chức) và bãi miễn đại biểu HĐND xã đối với Trưởng thôn.

Cũng trong 10 năm qua, qua công tác thanh tra theo đơn thư, Ninh Phước đã phát hiện 02 vụ sai phạm về kinh tế là HTX Kinh doanh dịch vụ Mông Nhuận (xã Phước Hữu) với số tiền 900.975.000 đồng và 3 cán bộ có dấu hiệu tham nhũng đã chuyển cơ quan điều tra làm rõ, đồng thời tiếp tục thanh tra đợt 2 tại HTX này và đã có kết luận sai phạm với tổng số tiền hơn 777 triệu đồng, liên quan đến 6 cán bộ của HTX và thu hồi 423.550.600 đồngg do người đứng đầu tổ chức kinh tế chiếm dụng trái pháp luật hoàn trả cho HTX; HTX Kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Như Bình (xã Phước Thái) sai phạm 236.591.000 đồng, đã thu hồi giao lại cho HTX và xử lý hành chính đối với 4 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, trong 10 năm qua, thực hiện giao quyền tự chủ, các đơn vị đã tiết kiệm chi từ sự nghiệp để mua sắm, sửa chữa và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức 349 triệu đồng; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tiết kiệm 20% theo Thông tư 222/2012/BTC của Bộ Tài chính vào 40% nguồn thu học phí từ các trường công lập để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định là 5 tỷ 305 triệu đồng.

Đối với công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định, trong 10 năm qua, Ninh Phước đã tiết kiệm được 532,535 triệu đồng; thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 368 công trình, phê duyệt 9 tỷ 345 triệu đồng so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; đã cắt giảm đầu tư 5 công trình với số vốn đầu tư 2 tỷ 209 triệu đồng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ./.

Các từ khóa theo tin:

Bài, ảnh: Đình Tăng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 157/GP-BVHTT ngày 01/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet