Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Huyện vùng cao chuyển mình cùng chương trình xây dựng nông thôn mới
22:31 | 30/09/2016

(ĐHXII) - Với phương châm “phát huy tốt nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện miền núi Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những kết quả thu được từ Chương trình đã góp phần quan trọng vào các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc Chợ Đồn.

 

Quá trình xây dựng nông thôn mới đã giúp thay đổi diện mạo của bản Nà Tải, xã Rã Bản
 (Chợ Đồn). Ảnh PA 


Nỗ lực thi đua xây dựng nông thôn mới

Với đặc điểm của huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, ngay khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã trên địa bàn quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách và các quy định của Nhà nước; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới và vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong tham gia chương trình. Nhiều phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đồng bào các dân tộc trong huyện tích cực hưởng ứng, qua đó đã tạo động lực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở các xã, các địa phương. Điển hình như các phong trào: “Phát huy nội lực, hiến đất góp công xây dựng đường giao thông nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Chợ Đồn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hội Nông dân Chợ Đồn chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Đặc biệt, để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, Huyện ủy Chợ Đồn đã thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Cùng với việc tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, đã có 25 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Đồn được giao nhiệm vụ giúp đỡ 10 xã xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đăng ký và giúp đỡ các xã ít nhất 1 việc làm trong năm. Đến nay, nhiều cơ quan đã thực sự xung kích, đồng hành cùng người dân từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã hỗ trợ một số xã thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường thông qua việc giúp xây dựng bãi rác tập trung; Trạm Khuyến nông, khuyến lâm giúp đỡ người dân phát triển sản xuất…

Là một trong những xã đi đầu về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cách làm của xã Đông Viên (Chợ Đồn) đó là “dễ làm trước, khó làm sau”. Xã Đông Viên đã chú trọng vận động, tuyên truyền, phát huy sức mạnh nội lực trong người dân để thực hiện dần các nội dung, tiêu chí có thể thực hiện như: Chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, bảo vệ cơ sở hạ tầng… Vai trò của các đoàn thể quần chúng như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên… đã được phát huy thường xuyên, hiệu quả.

Đồng chí Nông Quốc Huấn - Chủ tịch UBND xã Đông Viên cho biết, đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Đối với tiêu chí về môi trường, 100% thôn, bản trong xã đã quy hoạch được khu xử lý rác thải sinh hoạt.

Những kết quả đáng khích lệ

Sau thời gian triển khai tích cực, với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ năm 2010 đến nay, ngoài việc được Trung ương phân bổ nguồn vốn hơn 29 tỷ đồng, đồng bào các dân tộc huyện Chợ Đồn đã tình nguyện tham gia đóng góp hơn 13 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới thông qua đóng góp tiền mặt, hiến đất, vật liệu và ngày công lao động. Từ nguồn vốn huy động, huyện Chợ Đồn đã đầu tư xây dựng được trên 43km đường giao thông nông thôn tại 21 xã; 400m mương thủy lợi. Tổng sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt duy trì ở mức trên 600 kg/năm. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 12 hợp tác xã và hàng chục mô hình kinh tế trang trại đang hoạt động hiệu quả. 

Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn chia sẻ, Chợ Đồn là một trong những địa phương có nhiều thành tích về xây dựng nông thôn mới. Vượt lên những khó khăn, cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện đã thực sự đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống người dân. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để huyện Chợ Đồn xây dựng thành công nông thôn mới tại xã Bản Rã và xã Đông Viên trong năm 2016.

Theo thống kê, đến giữa năm 2016, bình quân các xã ở huyện Chợ Đồn đã đạt 8,2 tiêu chí/xã. Toàn huyện đã có 21/21 xã có đường nhựa, bê tông đến trung tâm xã và trên 90% số thôn, bản có đường cho xe máy, xe cơ giới nhỏ đi lại thuận lợi phục vụ phát triển sản xuất. Phong trào hiến đất, hiến tài sản của nhân dân đã thu được những kết quả tích cực. Các địa phương đã huy động nhân dân đóng góp hàng chục nghìn m2 đất để xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi... Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được thực hiện đồng bộ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới được duy trì triển khai có hiệu quả. Huyện Chợ Đồn đã có 7 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí, gồm các xã: Rã Bản đạt 13 tiêu chí; Đông Viên 12 tiêu chí; Yên Thượng, Quảng Bạch 11 tiêu chí; Đồng Lạc, Phương Viên, Bằng Lãng 10 tiêu chí…

Bà Lý Thị Lương ở bản Nà Tải, xã Rã Bản phấn khởi chia sẻ: “Nhờ xây dựng nông thôn mới nên đời sống các hộ người Dao trong bản Nà Tải đã có bước phát triển đáng kể. Bà con đã biết trồng cây lúa nước, cây ngô lai cho năng suất cao. Công tác vệ sinh môi trường cũng được chú ý thực hiện tốt để bảo đảm sức khỏe của mọi người”.

Đồng chí Nông Quang Nhất - Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn cho biết, mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chợ Đồn là phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ có 3 xã: Bản Rã, Đông Viên, Yên Thượng đạt chuẩn nông thôn mới. Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Chợ Đồn còn gặp không ít khó khăn, nhất là với những tiêu chí đòi hỏi nhiều nguồn lực. Đến nay, tính chung trên địa bàn toàn huyện mới có 01 xã đạt tiêu chí thu nhập; 02 xã đạt tiêu chí giao thông; 02 xã đạt tiêu chí trường học…

Cũng theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng kết quả thu được từ quá trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ ở nhiều địa phương. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều những cánh đồng cho thu nhập 70 triệu đồng/ha. Năm 2015, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 19 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,6%. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Chợ Đồn xác định tập trung nâng cao mức thu nhập của đồng bào các dân tộc trong huyện để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh việc lồng ghép các nguồn vốn; phát huy nội lực trong nhân dân và tập trung thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống cây, con… Từ đó, tạo động lực quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện./.

Các từ khóa theo tin:

Phan Anh

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Bế mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi khu vực miền Trung – Tây Nguyên (30/09/2016)
Việt Nam đã làm chủ khoảng 80 công nghệ tiên tiến trên thế giới (30/09/2016)
"Triệu phú nấm" tuổi 25 (30/09/2016)
Người thợ trẻ giỏi và tình yêu với nghề cơ khí (30/09/2016)
Tân Uyên (Lai Châu): Đẩy lùi đói nghèo nhờ Nghị quyết 30a (30/09/2016)
Hòa Bình: Xã Lạc Long phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (30/09/2016)
Hiệu quả công tác dân vận ở Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang (30/09/2016)
Hòa Bình: Hiện thực hóa nghị quyết bằng hướng đi phù hợp (30/09/2016)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Việt Nam xếp thứ 3 tại Kỳ thi tay nghề ASEAN (30/09/2016)
Ngành Tòa án: Không đăng ký thi đua thì không được xét tặng danh hiệu thi đua (30/09/2016)
Nhân rộng những điển hình tiên tiến trong lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh và cảnh sát trật tự (30/09/2016)
Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc (30/09/2016)
Hàng nghìn tỷ đồng được tiết kiệm qua phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” (29/09/2016)
Đổi thay ở xã nông thôn mới Hòa Đông (29/09/2016)
Bình Định: Nỗ lực thực hiện Nghị định 67 về phát triển thủy sản (29/09/2016)
Huyện Bảo Thắng (Lào Cai): Khi Nghị quyết là động lực phát triển (28/09/2016)
Nhà điêu khắc trẻ quyết tâm theo đuổi đam mê (27/09/2016)
Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới (27/09/2016)
 Trang 1 / 63 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet