Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Điện Biên: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số
03:12 | 30/09/2016

 (ĐHXII) – Với những nỗ lực của Đảng bộ và các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, trong giai đoạn vừa qua, trình độ của đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng của tỉnh Điện Biên từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều khó khăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên cho biết: Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã tăng cường đầu tư và có nhiều chủ trương chính sách ưu đãi để hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong khu vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù nên vùng Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng vẫn còn có những khó khăn nhất định.

 Đồng chí Lò Văn Muôn chia sẻ về những khó khăn trong đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số tại Điện Biên.
(Ảnh: HM)


Theo đồng chí Lò Văn Muôn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển chính là quy mô, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn nhiều hạn chế; chất lượng nguồn cán bộ công chức còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt cán bộ người dân tộc thiểu số ở cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đồng đều về chất lượng giữa các địa bàn. Cụ thể, xuất phát điểm về trình độ, nhất là cán bộ cơ sở quá thấp, nhiều cán bộ lớn tuổi không còn khả năng để học tập nâng cao trình độ trong khi lực lượng lao động trẻ, được đào tạo cơ bản là người dân tộc thiểu số lại rất khó khăn trong tìm kiếm cơ hội việc làm  trong tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền.

Hiện Điện Biên còn gần 5.000 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chưa tìm được việc làm phù hợp, trong đó có khoảng 50% là người dân tộc thiểu số. Trong khi đó những ưu đãi để động viên, khuyến khích cán bộ người dân tộc thiểu số học tập nâng cao trình độ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn chưa được chú trọng. Mặt khác, lực lượng cán bộ cấp cơ sở quá đông, nhất là cán bộ chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản.  Mỗi xã có từ 170 - 190 cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước, dẫn tới gánh nặng cho yêu cầu đào tạo nâng cao trình độ năng lực. Trong khi chế độ đãi ngộ đối với cán bộ chuyên trách rất thấp đã không khuyến khích được cán bộ tích cực hoạt động và học tập nâng cao trình độ..

Thời gian qua, Điện Biên luôn trăn trở với câu hỏi làm sao để chính sách của Đảng, Nhà nước đưa ra đều phải đến một đích chung là chất lượng của cán bộ ở cơ sở đáp ứng được với yêu cầu công việc. Nhất là với cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì yêu cầu đặt ra thậm chí cao hơn so với những vùng khác. Với Điện Biên, thực trạng đội ngũ cán bộ đã có những thay đổi nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Vậy phải chăng chính sách đó chưa phù hợp hay chưa đồng bộ giữa tuyển dụng, sử dụng bố trí cán bộ?

Chủ động gỡ khó trong công tác đào tạo cán bộ

Theo đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, năng lực cơ bản về lãnh đạo quản lý là phải được đào tạo từ trên ghế nhà trường. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho con em dân tộc thiểu số như hỗ trợ tiền ăn, ở, miễn giảm học phí… tuy nhiên đó chỉ là một phần, chưa gắn cụ thể với việc quy hoạch để có những cán bộ làm được việc, và dẫn đến thực tế là cán bộ làm được việc vẫn thiếu, trong khi số sinh viên ra trường thất nghiệp trên thực tế rất cao.

 Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh là nơi đào tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số cho cơ sở - Ảnh: HM

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số ở cơ sở, những năm qua, bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy định chế độ chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng. Trong giai đoạn 2011- 2015, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các trường đại học mở 172 lớp đào tạo đại học, với 14.276 lượt cán bộ công chức, viên chức; 11 lớp đào tạo trình độ thạc sĩ cho 436 lượt cán bộ công chức, viên chức. Tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I mở nhiều lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức tại tỉnh cho các cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cao…

Với những nỗ lực của Đảng bộ và các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, trong giai đoạn vừa qua, trình độ của đội ngũ cán bộ trong tỉnh nói chung và đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tổng số 27.733 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thì trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 25.536 người; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 2.905 người; trong đó cán bộ người dân tộc thiểu số 11.592 người, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên 10.299 người, đạt 88,24%; độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 1.292 người.

So với năm 2010, đến nay chất lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số có trình độ tăng lên đáng kể. Cụ thể, cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp tăng 14,2%, cao đẳng tăng 6,9%, đại học tăng 9,1%; trình độ lý luận chính trị trung cấp tăng 18,9%, cao cấp tăng 1,1%; cấp huyện trình độ chuyên môn tăng đại học tăng 9,6%, sau đại học tăng 3,4%, 100% cán bộ lãnh đạo cơ sở, ban ngành tỉnh có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015- 2020 xác định “… tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động và một số nghị quyết chuyên đề ở các ngành và lĩnh vực then chốt, trong đó đã ban hành kết luận về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số cả về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

Để thực hiện được yêu cầu đó, bên cạnh sự nỗ lực của địa phương, đồng chí Lò Văn Muôn cho rằng cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ, ban hành thực hiện chính sách thống nhất từ Trung ương đến cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, để họ trở thành những hạt nhân trong quản lý điều hành trong hệ thống chính trị cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số. Điện Biên có chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số có đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ dân tộc thiểu số một cách khoa học, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, gắn với tiếp nhận, bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo…/.


Các từ khóa theo tin:

Hoàng Mẫn

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ninh Phước (Ninh Thuận): Nhiều chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) (30/09/2016)
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đầu tư xây dựng trụ sở cần cân nhắc kỹ (30/09/2016)
Quảng Nam: Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng (30/09/2016)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Kiện toàn tổ chức đảng trong các Doanh nghiệp Nhà nước: Ý kiến từ cơ sở (27/09/2016)
Trao đổi lý luận lần thứ VI giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản (27/09/2016)
Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm thực hiện 7 chương trình đột phá đạt hiệu quả cao nhất (26/09/2016)
Hà Nội: Quán triệt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (23/09/2016)
Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập huấn công tác Đảng (23/09/2016)
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (23/09/2016)
Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (22/09/2016)
Quân ủy Trung ương góp ý kiến vào đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” (17/09/2016)
Hà Nội: Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” (15/09/2016)
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (15/09/2016)
 Trang 1 / 37 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet