Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Kiện toàn tổ chức đảng trong các Doanh nghiệp Nhà nước: Ý kiến từ cơ sở
19:46 | 27/09/2016

(ĐHXII) – Trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016, Ban Bí thư sẽ xem xét ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước chi phối.

 

 Phó Bí thư Thành ủy Tp Hồ chí Minh Võ Thị Dung đề nghị quy định rõ đối với các doanh nghiệp không còn vốn chi phối của nhà nước. (ảnh: HH)

Quy định là văn bản quan trọng, liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của các đảng ủy cấp trên cơ sở trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước, có quan hệ trực tiếp đến nhiều cấp, nhiều ngành.
Để Quy định được chặt chẽ, Ban Tổ chức Trung ương đã và đang khảo sát, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan vào dự thảo Quy định. Do mô hình tổ chức của các doanh nghiệp rất đa dạng, cho nên nhiều đảng uỷ đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị để chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm tạo sự thống nhất về mô hình tổ chức đảng và chức năng, nhiệm vụ của các đảng uỷ doanh nghiệp.

Kiến nghị mô hình Đảng bộ toàn ngành

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ngân hàng VietinBank cho biết, Đảng bộ VietinBank là một đảng bộ lớn với 70 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 3.300 đảng viên tuy nhiên chưa áp dụng mô hình tổ chức của Đảng bộ toàn ngành. Đảng uỷ VietinBank không lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống vì vậy việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy có những bất cập. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở những đơn vị trong hệ thống chưa thuộc Đảng bộ bị hạn chế bởi công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy địa phương, chưa có sự gắn kết với quy chế đánh giá cán bộ của VietinBank. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cho rằng, hoạt động của ngành ngân hàng có những đặc thù riêng, trong khi đó tại địa phương, đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố hoặc đảng uỷ khối ngân hàng tỉnh, thành phố chỉ đạo còn chưa sát với nhiệm vụ chính trị của ngân hàng. Đảng bộ VietinBank mong muốn được kiện toàn theo mô hình đảng toàn ngành để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, thống nhất xuyên suốt toàn hệ thống, thực hiện đúng chủ trương nhất thể hóa sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng quan điểm này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, Đảng bộ Hà Nội hiện có 28 tổng công ty có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Thành phố. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề nghị cần bổ sung một số nội dung lãnh đạo của đảng ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp sau cổ phần hóa Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống, nhất là nội dung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, lao động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức, cán bộ. Cần cụ thể hóa nội dung của hai nhiệm vụ là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ vì các nhiệm vụ này mỗi nơi mỗi khác và phụ thuộc nhiều vào ý chí của lãnh đạo doanh nghiệp. Do đó, Trung ương cần nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế, tránh tình trạng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng bộ doanh nghiệp thành viên có cùng cấp bộ đảng với đảng bộ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nên ưu tiên xác lập đảng bộ toàn doanh nghiệp vì có nhiều ưu điểm hơn, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ  

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về việc lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ toàn tập đoàn, toàn tổng công ty; hướng dẫn việc lập mô hình tổ chức đảng tại Cơ quan Công ty mẹ Tập đoàn (bao gồm bộ máy điều hành, bộ máy tham mưu giúp việc của Tập đoàn) trực thuộc Đảng bộ toàn Tập đoàn.

Vì trong thực tiễn, Tập đoàn kinh tế là một nhóm doanh nghiệp (gồm Công ty mẹ Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên) và việc điều hành có 14.899 đảng viên, hoạt động khắp các vùng miền, ngoài biển và cả nước ngoài như ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia thì đang có những vấn đề đặt ra.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh giải thích thêm: Tập đoàn kinh tế thực hiện thông qua Công ty mẹ Tập đoàn, hoạt động bằng pháp lý của Công ty mẹ Tập đoàn. Mô hình tập đoàn kinh tế đã hoàn thiện nhưng quyết định về tổ chức đảng chưa hoàn thiện, quy định của Đảng, Nhà nước, đoàn thể chưa thống nhất, quy hoạch, tiêu chí cán bộ. Ví dụ thời điểm đánh giá khác nhau: đảng quy định cuối năm, chính phủ quy định sau khi có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, khoảng tháng 6, tháng 7.  Đảng quy định 4 mức xếp loại, chính phủ quy định 3 loại. Đảng quy định 4 tiêu chí lớn, chính phủ quy định 7 tiêu chí...

Do đó, cần bổ sung quy định đối với mô hình tổ chức tập đoàn kinh tế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối. Đề nghị cần xác định rõ đối tượng và phân biệt giữa đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

Thực tiễn hiện nay, trong các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối chịu sự điều chỉnh theo các văn bản quy phạm pháp luật. Vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ được quy định thuần túy chỉ là cấp cho ý kiến (đồng ý hoặc không đồng ý) về công tác cán bộ ở tất cả các khâu theo đề nghị của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc doanh nghiệp. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ cần cụ thể hơn. Cần nêu rõ: Cấp ủy lãnh đạo cụ thể những gì? Lãnh đạo như thế nào? Thẩm quyền được quyết định những gì, quyết định những khâu nào trong công tác cán bộ? Xây dựng quy chế, quy định gồm những gì? Đề nghị bổ sung thẩm quyền của ban thường vụ cấp ủy trong việc quyết định định biên cán bộ chuyên trách của các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Sẽ khó chỉ đạo nếu “ngang hàng”

Đây là thực trạng tại Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam. Là Đảng bộ Công ty mẹ mở rộng với 39 tổ chức đảng trực thuộc, 876 đảng viên. Báo cáo của Đảng bộ cho biết, có đơn vị tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty lớn nhưng tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, ngang cấp với Đảng bộ Tổng công ty nên khó khăn trong việc ký quy chế phối hợp.

Thực tế tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, vốn Nhà nước 78% do hai cổ đông lớn nắm giữ là Tổng Công ty Thép Việt Nam và SCIC, trong khi đó Đảng bộ lại trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty không phải là đại diện vốn của Tổng công ty và của SCIC). Việc ký quy chế phối hợp với cấp uỷ địa phương chưa triển khai thực hiện được (do không phải là tổ chức Đảng đồng cấp) chính vì vậy đã có thời điểm xảy ra tình trạng không thống nhất trong công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của đơn vị giữa Đảng uỷ Tổng công ty và Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đề nghị cần bổ sung thêm nhiệm vụ đối với đảng uỷ: Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của bộ, ngành chủ quản.

Quy định rõ đối với các doanh nghiệp không còn vốn chi phối của nhà nước

Tại Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là đảng bộ toàn Tổng công ty, có 114 tổ chức cơ sở đảng, 1.038 chi bộ với 9.867 đảng viên. Trong đó có 24 tổ chức đảng thuộc doanh nghiệp nhà nước; 49 tổ chức đảng trong các công ty cổ phần đảng bộ cơ sở có quy mô từ 300- 400 đảng viên. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cổ phần đã phát sinh nhiều yếu tố bất cập, dẫn đến vai trò của tổ chức đảng dần dần bị hạn chế, nhất là ở những nơi Nhà nước không giữ cổ phần chi phối. Vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp bị chi phối bởi cổ đông lớn, không còn chủ động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Một số doanh nghiệp sau cổ phần hoá làm ăn thua lỗ, lãnh đạo doanh nghiệp cũng như cấp ủy có sự biến động, do đó không phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Từ kinh nghiệm của địa phương, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cũng cho rằng, Trung ương cũng cần sớm có quy định về tổ chức đảng trong doanh nghiệp không còn vốn chi phối của nhà nước, vì liên quan đến tổ chức đảng và các đoàn thể. Kiểm tra, giám sát toàn diện khó thực hiện đối với các doanh nghiệp không còn vốn chi phối của nhà nước nên chỉ kiểm tra 1 số lĩnh vực như nhiệm vụ đảng viên, chính sách cho người lao động, bảo đảm pháp luật trong sản xuất kinh doanh.

Một số vấn đề khác như tiêu chuẩn chính trị đối với các chủ doanh nghiệp vốn nhà nước còn chi phối nhưng không hoàn toàn thì các cổ đông tín nhiệm hay không phụ thuộc lớn vào năng lực lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Bí thư không phải là chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên; đảng viên không giữ vai trò chủ chốt; vai trò của tổ chức đảng không phát huy được... “Những mối quan hệ này cũng phải xem xét, nếu chức năng, nhiệm vụ như nhau thì sẽ khó thực hiện” – đồng chí Võ Thị Dung đề nghị.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy Tp Hồ Chí Minh, cần rà soát lại các luật, cần có quy định để đảng, đoàn thể góp ý vào kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hiện TP Hồ Chí Minh có doanh nghiệp hàng trăm nghìn lao động nhưng vẫn là công đoàn cơ sở. Do đó, cần quan tâm nghiên cứu về bộ máy chỉ đạo, quy định số lượng tối đa trong các doanh nghiệp nhà nước. Quyền hạn của đảng ủy cấp trên cơ sở: nên xác định chung, không để riêng mục quyền hạn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) là Công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, được tổ chức dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tập đoàn có hệ thống tổ chức đảng không toàn ngành. Cụ thể: Đảng bộ Tập đoàn là đảng bộ cấp trên cơ sở, hoạt động theo mô hình Đảng bộ Công ty mẹ mở rộng, bao gồm 19 tổ chức đảng trực thuộc. Hiện còn 06 đơn vị trong Công ty mẹ-Tập đoàn có tổ chức đảng chưa thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Về cơ cấu tổ chức đảng các đơn vị thành viên không đồng bộ, thống nhất: Có nơi thành lập Đảng bộ toàn tổng công ty, đơn vị; có nơi thành lập Đảng bộ Công ty mẹ hoặc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty, tổ chức đảng không theo mô hình tập trung, xuyên suốt từ trên xuống dưới mà được chia thành nhiều đầu mối trực thuộc các cấp uỷ địa phương khác nhau, trong đó có trường hợp tổ chức đảng của đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới cùng trực thuộc một cấp ủy.

Tính đến thời điểm 30/6/2016, tổng số đảng viên trong toàn Tập đoàn là  28.096 đồng chí (chiếm tỷ lệ 27% so với số lượng CBCNV của toàn Tập đoàn). Trong đó, số lượng đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn là 3.322 đồng chí.

Về mô hình các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Công đoàn Điện lực Việt Nam là tổ chức Công đoàn toàn ngành, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đoàn Thanh niên Tập đoàn là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Như vậy, Tập đoàn có hệ thống tổ chức Công đoàn đồng bộ với hệ thống tổ chức chuyên môn (chính quyền); hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên tương ứng với hệ thống tổ chức đảng.

Thực tế trên gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên chưa toàn diện và đồng đều ở các nội dung công tác cán bộ. Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý cán bộ đến thủ trưởng các đơn vị cấp III, tuy nhiên việc đánh giá cán bộ hàng năm (đối với cán bộ của các đơn vị sinh hoạt đảng tại địa phương) chưa đầy đủ thông tin, do chưa có quy định báo cáo thường xuyên. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn cũng chưa có quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy các đơn vị sinh hoạt đảng tại địa phương.

Làm rõ mối quan hệ công tác giữa đảng bộ DN và đảng bộ địa phương

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp, cần phải xây dựng mối quan hệ công tác giữa đảng ủy với: tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, tổng giám đốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp; cấp ủy địa phương nơi doanh nghiệp có đơn vị thành viên đóng trên địa bàn.

 

 Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia (ảnh: HH)

Theo kiến nghị của Đảng bộ Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Trung ương quy định rõ hơn trong công tác phối hợp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ vì hiện nay các đơn vị thành viên của Tập đoàn đóng tại địa phuơng, có đơn vị trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, còn hầu hết trực thuộc đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, khi thực hiện hiệp thương về công tác cán bộ giữa Tập đoàn với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thì tỉnh ủy lại không chấp nhận và yêu cầu phải hiệp thương với cấp tỉnh ủy do đó rất khó khăn cho công tác cán bộ. Đề nghị Trung ương quy định các tập đoàn, tổng công ty phối hợp với cấp nào của địa phương.

Để việc phối hợp giữa các tập đoàn kinh tế với cấp ủy địa phương có hiệu quả cao, đề nghị Trung ương quy định cụ thể hơn như: Phối hợp bằng việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đề nghị, Trung ương cần sửa đổi, bổ sung vào Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương, cơ chế cho phép các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được ưu tiên chuyển các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc các đơn vị thành viên của mình ở các địa phương về thuộc đảng bộ, đoàn thể các tập đoàn, tổng công ty để thống nhất, tập trung công tác quản lý đảng, chính quyền, đoàn thể.

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị: có quy định cụ thể, rõ ràng đối với mối quan hệ thường xuyên giữa Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương. Đề nghị cần làm rõ công tác quản lý cán bộ giữa Đảng và chuyên môn. Bởi vì, trong thực tế, Ban cán sự đảng bộ, ngành lãnh đạo và quyết định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt do bộ, ngành quản lý (Chủ tịch hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên…); lấy ý kiến Đảng ủy Khối trong việc quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh trên.

Đại diện tập đoàn cao su đề nghị: Bổ sung quy định về mối quan hệ giữa Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, thành phố với cấp uỷ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (ngành dọc cấp ủy cấp trên của các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước  đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố)./.

Các từ khóa theo tin:

Hiền Hòa ghi

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ninh Phước (Ninh Thuận): Nhiều chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) (30/09/2016)
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đầu tư xây dựng trụ sở cần cân nhắc kỹ (30/09/2016)
Quảng Nam: Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng (30/09/2016)
Điện Biên: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số (30/09/2016)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Trao đổi lý luận lần thứ VI giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản (27/09/2016)
Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm thực hiện 7 chương trình đột phá đạt hiệu quả cao nhất (26/09/2016)
Hà Nội: Quán triệt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (23/09/2016)
Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập huấn công tác Đảng (23/09/2016)
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (23/09/2016)
Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (22/09/2016)
Quân ủy Trung ương góp ý kiến vào đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” (17/09/2016)
Hà Nội: Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” (15/09/2016)
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (15/09/2016)
Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (12/09/2016)
 Trang 1 / 37 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet