Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Hà Nội: Quán triệt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
23:34 | 23/09/2016

(ĐHXII)Ngày 22/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung của Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cho gần 500 cán bộ.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh phát biểu tại Hội nghị
 Ảnh: PC
 

Đây là lớp thứ 2 được Thành uỷ Hà Nội tổ chức nhằm tập huấn cho các đồng chí thành uỷ viên, cán bộ là giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ kiểm tra các quận, huyện, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh nhấn mạnh, Quy định 30-QĐ/TW được xem là cuốn cẩm nang của những người làm công tác kiểm tra Đảng. Văn bản rất quan trọng và cơ bản đối với hoạt động của ngành Kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Do đó, việc nhận thức đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện tốt văn bản này chính là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trần Quang Cảnh đề nghị các đại biểu, nhất là đội ngũ làm công tác kiểm tra Đảng phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, học tập, thảo luận, tăng cường trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cấp mình, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trực tiếp quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh cho biết, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa XII) đã quyết định đổi tên gọi “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI” thành “Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”.

Quy định gồm 3 nội dung lớn, cụ thể hóa 11 điều trong Điều lệ Đảng (từ Điều 30 đến Điều 40), trong đó chỉ bổ sung những vấn đề mới đã rõ và sửa đổi, bổ sung những vấn đề không còn phù hợp với các Điều 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40. Như vậy, những vấn đề cần nắm vững là những vấn đề mới; những vấn đề sửa đổi, bổ sung và những vấn đề đã có trong quy định từ trước nhưng nhiều tổ chức đảng, đảng viên vẫn còn hiểu khác nhau thì cần có nhận thức thống nhất.

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: PC

Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp, quy định lần này bổ sung “ban thường vụ đảng ủy cơ sở” là chủ thể kiểm tra giám sát. Vì “ban thường vụ đảng ủy cơ sở” là tổ chức đảng hoàn chỉnh, có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp điều hành, giải quyết công việc của đảng ủy giữa hai kỳ họp; có nhiệm vụ chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của cấp mình trong đảng bộ. Đồng thời, bổ sung nội dung: chi ủy, ban thường vụ cơ sở là đối tượng kiểm tra, giám sát cho phù hợp với Quy định 263-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.Đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng, quy định bổ sung nội dung: “Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị”. Quy định cũng bổ sung việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan. Quy định nêu rõ: “Đảng viên bị kỷ luật oan phải được xin lỗi và phục hồi quyền lợi. Việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị”…

Cũng tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh đã truyền đạt chuyên đề “Cấp ủy lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng”. Đồng chí Trần Quang Cảnh nhấn mạnh mục tiêu của chuyên đề nhằm tăng cường sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp uỷ, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp…

Qua đó, kịp thời đánh giá đúng năng lực cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên để làm rõ thiếu sót, khuyết điểm, để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…/.

Các từ khóa theo tin:

Phạm Cường

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ninh Phước (Ninh Thuận): Nhiều chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) (30/09/2016)
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đầu tư xây dựng trụ sở cần cân nhắc kỹ (30/09/2016)
Quảng Nam: Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng (30/09/2016)
Điện Biên: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số (30/09/2016)
Kiện toàn tổ chức đảng trong các Doanh nghiệp Nhà nước: Ý kiến từ cơ sở (27/09/2016)
Trao đổi lý luận lần thứ VI giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản (27/09/2016)
Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm thực hiện 7 chương trình đột phá đạt hiệu quả cao nhất (26/09/2016)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập huấn công tác Đảng (23/09/2016)
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (23/09/2016)
Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (22/09/2016)
Quân ủy Trung ương góp ý kiến vào đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” (17/09/2016)
Hà Nội: Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” (15/09/2016)
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (15/09/2016)
Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (12/09/2016)
Kỳ thứ VI Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh (09/09/2016)
Đảng ủy khối Doanh nghiệp Bắc Giang: Thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh (01/09/2016)
Bắc Giang: Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các khu công nghiệp (01/09/2016)
 Trang 1 / 37 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet