Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Bắc Giang: Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các khu công nghiệp
02:20 | 01/09/2016

(ĐHXII) – Tăng cường công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 là yêu cầu quan trọng trong việc cụ thể hóa quan điểm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

 

Sơ kết hai năm hoạt động và triển khai Đề án phát triển tổ chức đảng và đảng viên
trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, ngày 14/8/2016. (Ảnh: NM)


Tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các khu công nghiệp

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN), tính đến tháng 6/2016, có 187 DN đang hoạt động tại các khu công nghiệp, tổng số vốn đầu tư đăng ký 7.405 tỷ đồng và 2.547 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện 2.561 tỷ đồng và 951 triệu USD; thu hút, giải quyết việc làm cho hơn 53 .000 lao động; đóng góp trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Trong số 187 DN, có 07 DN có tổ chức đảng, trong đó 06 chi bộ dưới cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh; có 156 đảng viên, trong đó 126 đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ Khối DN tỉnh; 30 đảng viên vẫn đang sinh hoạt Đảng tại địa phương và nơi cư trú. Có 4 DN có từ 03 đảng viên trở lên nhưng chưa thành lập tồ chức đảng; 5 DN có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng. Có 94 tổ chức công đoàn với trên 22.000 đoàn viên; 02 tổ chức Đoàn thanh niên với 38 đoàn viên. Nhìn chung, các đoàn thể ở các DN đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới các đoàn viên, hội viên; quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối DN tỉnh Bắc Giang, tiến độ phát triển tổ chức đảng tại các khu công nghiệp có triển vọng tốt. Tháng 6/2013, thành lập chi bộ các DN trong các khu công nghiệp tỉnh đầu tiên với 03 đảng viên, Đảng ủy cử 01 đồng chí Đảng ủy viên của Đảng bộ về sinh hoạt và làm bí thư chi bộ. Đến tháng 5/2014, Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh và Chi bộ Các DN khu công nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh. Ban đầu, Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh có 04 chi bộ trực thuộc và 35 đảng viên, thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị. Qua hơn 02 năm hoạt động đã kết nạp trên 90 đảng viên và thành lập mới được 06 chi bộ trực thuộc, nâng tổng số đảng viên hiện nay là 126 đồng chí, trong đó, chi bộ các khu công nghiệp trực thuộc Đảng bộ Các khu công nghiệp đã tích cực vận động và kết nạp đảng viên mới, nâng số đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ lên 49 đồng chí.

Những hạn chế và khó khăn, thách thức...

Nhiều DN trong các khu công nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động thiếu bền vững, gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế và sự cạnh tranh của các DN trong và ngoài nước. Phương thức, nội dung hoạt động của các đoàn thể còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc tiếp cận triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức, đoàn thể, người lao động còn hạn chế.

Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy Khối DN Nguyễn Xuân Vượng, nhận thức của nhiều chủ DN, nhất là các DN có vốn đầu tư nước ngoài về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên đối với DN còn chưa đầy đủ, còn băn khoăn về việc thành lập tổ chức đảng có thể ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Một bộ phận không nhỏ công nhân, người lao động trong DN chủ yếu chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, chưa tích cực phấn đấu để được kết nạp đảng. Tỷ lệ DN có tổ chức đảng và đảng viên trong công nhân, người lao động tại các DN rất thấp, công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đảng viên là công nhân, lao động đến từ nhiều địa phương khác nhau, có người không muốn chuyển sinh hoạt Đảng đến tổ chức đảng trong các khu công nghiệp. Cũng có trường hợp có nguyện vọng chuyển sinh hoạt nhưng trong DN chưa có tổ chức đảng hoặc do mới chuyển đến hợp đồng làm việc nên chưa đủ điều kiện chuyển sinh hoạt theo quy định. Một số đảng viên đang lao động trong các DN không khai nhận mình là đảng viên. Một số đảng viên chỉ được bố trí các công việc phổ thông nên không phát huy được vai trò; một số có tâm lý mặc cảm, tính chiến đấu của người đảng viên bị giảm sút.

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên chưa đạt kết quả cao. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên thấp, thiếu bền vững. Tỷ lệ công nhân tham gia công đoàn chỉ chiếm gần 50% số lao động trong các DN; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đạt thấp.

Một số chi bộ và đảng viên trong các khu công nghiệp chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động với lãnh đạo DN và công nhân, người lao động về vị trí, vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong DN cũng như lợi ích của việc thành lập các tổ chức này đối với DN; quyền lợi người lao động khi tham gia vào các tổ chức này. Nhiều chủ DN không muốn thành lập, không tạo điều kiện cho hoạt động. Nhiều công nhân không muốn tham gia vào tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên trong DN.

Số lượng cán bộ đảng, đoàn thể làm công tác phát triển đảng viên tại khu công nghiệp chưa đáp ứng yêu cần nhiệm vụ, không có kinh phí hoạt động nên khó khăn trong việc phát triển đảng viên và thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể. Một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy địa phương chưa thực sự tích cực, quan tâm đến việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các khu công nghiệp.

Hiện thực hóa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các DN

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Đảng ủy Khối các DN tỉnh Bắc Giang, tập trung phát triển tổ chức đảng và đảng viên, nhằm tăng cả số lượng và chất lượng đảng viên, phấn đấu đến năm 2020 có 15 tổ chức đảng với 500 đảng viên sinh hoạt tại các DN trong các khu công nghiệp. Tuyên truyền vận động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về phát triển tổ chức đảng, đảng viên đến 100% chủ sử dụng lao động và người lao động; phấn đấu, mỗi năm kết nạp được từ 70 - 100 đảng viên mới; phấn đấu 100% DN hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định có đảng viên. Mỗi năm, tổ chức bồi dưỡng nhận thức về đảng cho khoảng 200 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho 100% đối tượng mới kết nạp. Mỗi năm phát triển được từ 2 đến 3 tổ chức Đoàn thanh niên và từ 5 đến 7 tổ chức Công đoàn.

Để thực hiện được các mục tiêu trên đòi hỏi tổ chức đảng cần phối hợp tốt với Ban Quản lý các khu công nghiệp, đi sâu nắm chắc tình hình hoạt động của các DN. Tích cực, chủ động đối thọai của cấp ủy các cấp để chủ DN và công nhân lao động nhận thức được tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội giữ vai trò then chốt trong việc tạo cầu nối, gắn bó giữa người quản lý, chủ DN với người lao động; cùng thực hiện mục tiêu phát triển DN bền vững. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ DN xem xét, giải quyết thỏa đáng. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của hội đồng quản trị, giám đốc, chủ DN đối với việc thành lập, hoạt động và phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên mới trong các DN; tích cực giáo dục, giác ngộ, tạo sự phấn khởi, tin tưởng và tạo động lực phấn đấu vào Đảng của công nhân, người lao động; đồng thời, lấy hiệu quả hoạt động để khẳng định vai trò quan trọng, củng cố uy tín và niềm tin đối với tổ chức đảng, đoàn thề, đảng viên trong DN. Vận động tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đổi mới công nghệ; tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng DN phát triển bền vững.

Về tạo nguồn và nâng cao chất lượng đảng viên, Bí thư Đảng ủy Khối DN Nguyễn Xuân Vượng cho biết, cần chỉ đạo tổ chức đảng trong các khu công nghiệp, nòng cốt là Đảng bộ Các khu công nghiệp tăng cường phối hợp với tổ chức đảng nơi công nhân, người lao động cư trú để thực hiện công tác tạo nguồn, quyết định kết nạp quần chúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đối tượng được quan tâm trong tạo nguồn, phát triển đảng viên mới là người quản lý DN, lãnh đạo các đoàn thể, công nhân, người lao động tích cực tham gia các hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ lao động sản xuất kinh doanh, chú trọng quần chúng trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn, tay nghề và người nắm giữ các vị trí quan trọng trong DN. Tiếp tục thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ DN tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, việc thực hiện các quy trình phát triển đảng viên bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Cụ thể là, đối với DN đã có tố chức đảng, cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng; cần xác định cụ thể kế hoạch kết nạp đảng viên trên cơ sở rà soát, đánh giá quần chúng để phân công đảng viên giác ngộ, giúp đỡ; phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với chủ DN; đồng thời xác định kết quả phát triển đảng viên là một tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, nhất là đối với các đồng chí tham gia cấp ủy. Đối với DN đã có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng, thì tổ chức đảng quản lý đảng viên trong DN giao nhiệm vụ về phát triển đảng viên mới hàng năm với phương châm: Hằng năm, mỗi đảng viên chính thức bồi dưỡng kết nạp 1 đảng viên mới, phấn đấu để các DN có đảng viên đều đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng.

Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đảng viên trong các DN bằng hình thức phù hợp, nội dung tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên và chương trình lý luận chính trị sơ cấp; coi trọng và đổi mới việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm mỗi đảng viên đều được giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp năng lực, trình độ và điều kiện làm việc, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên do cấp ủy, tổ chức đảng giao và nhiệm vụ chuyên môn do người quản lý, chủ DN phân công. Mỗi đảng viên cần phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, phải là người đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần phải rà soát đảng viên đang lao động tại các khu công nghiệp, hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đảng từ nơi cư trú đến tổ chức đảng trong các khu công nghiệp theo quy định của Điều lệ Đảng. Trường hợp DN đảng viên đang lao động chưa có tổ chức đảng thì tiếp tục duy trì mô hình hoạt động chi bộ các DN khu công nghiệp tỉnh: DN có từ 3 đảng viên chính thức trở lên đến dưới 30 đảng viên, thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh; DN có từ 30 đảng viên trở lên, đủ điều kiện thành lập Đảng bộ cơ sở thì thành lập Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DN tỉnh... Phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh Đoàn tuyên truyền, vận động thành lập mới các đoàn thể ở các DN chưa có các tổ chức chính trị- xã hội. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên là công nhân, người lao động trong các DN.

Các DN có tổ chức đảng phối hợp với người quản lý DN, định hướng để tổng giám đốc, giám đốc là đảng viên chính thức đồng thời là bí thư chi bộ, đảng bộ. Xây dựng, nâng cao chất lượng và thực hiện quy chế phối hợp với hội đồng quản trị, giám đốc, chủ DN.

Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo DN vận động đảng viên, công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện "Ba đồng hành" vì doanh nghiệp: Đồng hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Chăm lo việc làm và đời sống cho người lao động. Trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Luật Lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động. Lãnh đạo tổ chức đảng bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng để xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức đảng với người quản lý DN, nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận giữa tổ chức đảng, lãnh đạo DN và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội. Tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương gặp gỡ, đối thoại với DN để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực thúc đẩy DN phát triển./.

Các từ khóa theo tin:

Minh Nguyễn

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ninh Phước (Ninh Thuận): Nhiều chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) (30/09/2016)
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đầu tư xây dựng trụ sở cần cân nhắc kỹ (30/09/2016)
Quảng Nam: Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng (30/09/2016)
Điện Biên: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số (30/09/2016)
Kiện toàn tổ chức đảng trong các Doanh nghiệp Nhà nước: Ý kiến từ cơ sở (27/09/2016)
Trao đổi lý luận lần thứ VI giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản (27/09/2016)
Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm thực hiện 7 chương trình đột phá đạt hiệu quả cao nhất (26/09/2016)
Hà Nội: Quán triệt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (23/09/2016)
Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập huấn công tác Đảng (23/09/2016)
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (23/09/2016)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tại Thành ủy Hà Nội (27/08/2016)
Sơn La: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (12/08/2016)
Phấn đấu giới thiệu 12.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (10/08/2016)
Phấn đấu giới thiệu 12.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (10/08/2016)
Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (10/08/2016)
Đắk Lắk xác định những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (01/08/2016)
Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng (30/07/2016)
Quốc Oai (Hà Nội): Muốn thực hiện được 2 khâu đột phá cần quyết liệt thực hiện cải cách hành chính (29/07/2016)
Những nội dung mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (27/07/2016)
Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank quán triệt Nghị quyết Đại hội XII (23/07/2016)
 Trang 1 / 36 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet