Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Nghị quyết số 12-NQ/HNTW, Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai (khoá VI) về thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng
16:15 | 18/11/2015

 NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VI)

Số 12-NQ/HNTW, ngày 24 tháng 5 năm 1991

về thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng

(Đã được Hội nghị Trung ương 12 thông qua ngày 24 tháng 5 năm 1991)

---------------------------1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã lập ra các Tiểu ban của Trung ương Đảng soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng.

Mỗi Tiểu ban đều tranh thủ được sự góp ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Trung ương, các cán bộ lãnh đạo và quản lý đương chức và về hưu, đại biểu các giới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các nhà khoa học và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực và các vùng đất nước.

Mỗi văn kiện dự thảo được thảo luận kỹ và sửa chữa nhiều lần trong Tiểu ban, Bộ Chính trị và tập thể Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua trước khi công bố lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân.

2. Trong nhiều tháng qua, đảng bộ các cấp và toàn dân đã tích cực thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội VII. Đây là một cuộc sinh hoạt chính trị dân chủ rộng lớn với nhiều hình thức tham gia ý kiến rất phong phú của đông đảo đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong cả nước và nhiều đồng bào Việt Nam sống ở nước ngoài.

Việc toàn Đảng, toàn dân nhiệt tình xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự trưởng thành về chính trị, mối quan tâm sâu sắc đến vận mệnh đất nước và tiềm năng trí tuệ to lớn của đảng viên và nhân dân ta; khẳng định sự thống nhất về chính trị trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân; khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển nổi của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các tập thể và cá nhân ở trong Đảng và trong nhân dân, đồng bào các giới ở trong nước và nước ngoài đã đóng góp những ý kiến đầy tâm huyết xây dựng các văn kiện Đại hội VII.

4. Trên cơ sở tổng hợp lần cuối ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp (vòng 1) và ý kiến của toàn dân, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã thảo luận, tiếp thu các ý kiến để tiếp tục chỉnh lý các văn bản và đã nhất trí thông qua các dự thảo văn kiện sau đây trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng:

- Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

- Dự thảo Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI).

- Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng.

- Dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi).


T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

NGUYỄN THANH BÌNH

__________________

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 50, tr.626-628.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin tiếp
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười (khóa VI) về dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi) (18/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười (khóa VI) về phương hướng chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1991 (18/11/2015)
Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ chín (khóa VI) về một số vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách (18/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ chín (khóa VI) về dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ (18/11/2015)
Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW Hội nghị Trung ương lần thứ tám (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân (18/11/2015)
Nghị quyết số 08A-NQ/HNTW, Hội nghị Trung ương lần thứ tám (khoá VI) về tình hình các nước XHCN, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta (18/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa VI) một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay (18/11/2015)
Nghị quyết số 06-NQ/HNTW của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khoá VI) Kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và phương hướng, nhiệm vụ ba năm tới (18/11/2015)
Nghị quyết số 05-NQ/TW của BCHTW về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng (18/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) (18/11/2015)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet