Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
10:52 | 14/10/2015
ỦY VIÊN CHÍNH THỨC


1. NGUYỄN VĂN AN

2. LÊ ĐỨC ANH

3. TRẦN XUÂN BÁCH

4. PHẠM BÁI

5. NGUYỄN THANH BÌNH

6. NGUYỄN ĐỨC BÌNH

7. LÊ ĐỨC BÌNH

8. NGUYỄN THỚI BƯNG

9. HOÀNG CẦM

10. NGUYỄN MẠNH CẦM

11. NGUYỄN KỲ CẨM

12. HUỲNH VĂN CẨN

13. VÕ CHÍ CÔNG

14. NGUYỄN MINH CHÂU

15. LỮ MINH CHÂU

16. NGUYỄN VĂN CHI

17. VÕ TRẦN CHÍ

18. ĐỖ CHÍNH

19. NGUYỄN VĂN CHÍNH

20. CAO ĐĂNG CHIẾM

21. NGUYỄN CHƠN

22. NGUYỄN HUY CHƯƠNG

23. NGUYỄN CẢNH DINH

24. PHẠM ĐÌNH DY

25. LÊ VĂN DỸ

26. VĂN TIẾN DŨNG

27. PHẠM THẾ DUYỆT

28. LÊ QUAN ĐẠO

29. TRẦN HỮU ĐẮC

30. NGUYỄN THỊ ĐỊNH

31. TRẦN ĐỘ

32. TRẦN ĐÔNG

33. NGUYỄN VĂN ĐỨC

34. VÕ NGUYỄN GIÁP

35. HỒNG HÀ

36. VŨ NGỌC HẢI

37. NGUYỄN THỊ HẰNG

38. CÙ THỊ HẬU

39. PHẠM VĂN HY

40. LÊ NGỌC HIỀN

41. NGUYỄN VĂN HIỆU

42. NGUYỄN HOÀ (Dầu khí)

43. HÀ TRỌNG HOÀ

44. TRẦN HOÀN

45. VŨ TUYÊN HOÀNG

46. ÊUX THỊ HỒNG

47. NGUYỄN VĂN HƠN

48. PHẠM HÙNG

49. HÀ THIẾT HÙNG

50. PHẠM HƯNG

51. TRẦN QUỐC HƯƠNG

52. NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

53. ĐẶNG HỮU

54. NGUYỄN XUÂN HỮU

55. TRẦN KIÊN

56. VÕ VĂN KIỆT

57. LÊ VĂN KIẾN

58. NGUYỄN KHÁNH

59. NGUYỄN NAM KHÁNH

60. PHAN VĂN KHẢI

61. ĐOÀN KHUÊ

62. TRỊNH VĂN LÂU

63. VŨ LẬP

64. NGUYỄN VĂN LINH

65. NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

66. ĐINH NHO LIÊM

67. PHAN THANH LIÊM

68. PHẠM TÂM LONG

69. ĐÀO ĐÌNH LUYỆN

70. TRẦN ĐỨC LƯƠNG

71. BÙI DANH LƯU

72. VŨ MÃO

73. HOÀNG TRƯỜNG MINH

74. Y MỘT

75. ĐỖ MƯỜI

76. HUỲNH VĂN NIỀM

77. NGUYỄN NIỆM

78. BÙI THIỆN NGỘ

79. ĐÀM VĂN NGUỴ

80. ĐỒNG SỸ NGUYÊN

81. LÊ THANH NHÀN

82. VŨ OANH

83. TRÁNG A PAO

84. TRẦN VĂN PHÁC

85. NGUYỄN THANH QUẤT

86. HOÀNG QUY

87. NGUYỄN QUYẾT

88. TRẦN QUYẾT

89. NGUYỄN VĂN SỸ

90. NGUYỄN ĐÌNH SỞ

91. HOÀNG BÍCH SƠN

92. NGUYỄN CÔNG TẠN

93. PHAN MINH TÁNH

94. TRẦN NGỌC TÂN

95. TRẦN TẤN

96. NGUYỄN ĐỨC TÂM

97. NGUYỄN TRUNG TÍN

98. ĐÀO DUY TÙNG

99. NGUYỄ ĐÌNH TỨ

100. PHAN NGỌC TƯỜNG

101. VƯƠNG DƯƠNG TƯỜNG

102. VÕ VIẾT THANH

103. ĐOÀN DUY THÀNH

104. LÊ QUANG THÀNH

105. NGUYỄN CƠ THẠCH

106. LA THĂNG

107. HOÀNG MINH THẮNG

108. VŨ THẮNG

109. ĐỖ QUANG THẮNG

110. NGUYỄN THỊ THÂN

111. LÂM VĂN THÊ

112. ĐẶNG THÍ

113. MAI CHÍ THỌ

114. LÊ PHƯỚC THỌ

115. NGUYỄN QUỐC THƯỚC

116. NGUYỄN NGỌC TRÌU

117. NGUYỄN TẤN TRỊNH

118. LÊ VĂN TRIẾT

119. ĐÀM QUANG TRUNG

120.NGUYỄN KÝ ỨC

121. ĐOÀN THANH VỊ

122. ĐẬU NGỌC XUÂN

123. NGUYỄN TRỌNG XUYÊN

124. LÊ DANH XƯƠNG


ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT1. ĐỖ VĂN ÂN

2. NGUYỄN BÁ

3. PHẠM VĂN BÍNH

4. VŨ TRỌNG CẢNH

5. NGUYỄN NHIÊU CỐC (chính thức từ tháng 8-1990)

6. TRẦN QUANG CƠ

7. PHẠM NHƯ CƯƠNG

8. NGUYỄN TẤN DŨNG

9. HÀ ĐĂNG

10. PHAN XUÂN ĐỢT

11. TRẦN THỊ ĐƯỜNG

12. NGUYỄN BÌNH GIANG

13. PHẠM MINH HẠC

14. TRƯƠNG MỸ HOA (chính thức từ tháng 4-1989)

15. NGUYỄN HOÀ (Quân đội)

16. NGUYỄN THẾ HỮU

17. ĐẶNG XUÂN KỲ (chính thức từ tháng 8-1990)

18. NGUYỄN XUÂN KỶ

19. CAO SỸ KIÊM

20. ĐINH VĂN LẠP

21. NGÔ XUÂN LỘC

22. TRẦN LUM

23. NGUYỄN DUY LUÂN

24. NÔNG ĐỨC MẠNH

25. NGUYỄN THỊ MINH

26. NGUYỄN THỊ XUÂN MỸ

27. HOÀNG ĐỨC NGHI

28. LÊ HUY NGỌ (chính thức từ tháng 3-1989)

29. NGUYỄN TRỌNG NHÂN

30. A MA PUI

31. LÒ VĂN PUỐN

32. NGUYỄN HÀ PHAN (chính thức từ tháng 4-1990)

33. LÂM PHÚ

34. TRẦN HỒNG QUÂN

35. ĐỖ QUỐC SAM

36. LÊ TÀI

37. NGUYỄN THỊ TÂM

38. PHAN VĂN TIỆM

39. LÊ XUÂN TÙNG

40. NGUYỄN VĂN TƯ (chính thức từ tháng 8-1989)

41. ĐẶNG VĂN THÂN

42. PHAN THU

43. HÀ HỌC TRẠC

44. NGUYỄN ĐỨC TRIỀU

45. TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

46. ĐỖ QUANG TRUNG

47. HÀ XUÂN TRƯỜNG

48. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

49. NGUYỄN CHÍ VU

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Nghị quyết số 12-NQ/HNTW, Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai (khoá VI) về thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (18/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười (khóa VI) về dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi) (18/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười (khóa VI) về phương hướng chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1991 (18/11/2015)
Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ chín (khóa VI) về một số vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách (18/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ chín (khóa VI) về dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ (18/11/2015)
Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW Hội nghị Trung ương lần thứ tám (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân (18/11/2015)
Nghị quyết số 08A-NQ/HNTW, Hội nghị Trung ương lần thứ tám (khoá VI) về tình hình các nước XHCN, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta (18/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa VI) một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay (18/11/2015)
Nghị quyết số 06-NQ/HNTW của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khoá VI) Kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và phương hướng, nhiệm vụ ba năm tới (18/11/2015)
Nghị quyết số 05-NQ/TW của BCHTW về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng (18/11/2015)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư BCHTW Đảng (khoá VI), trình bày ngày 18/12/1986 (14/10/2015)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam về bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều lệ Đảng (ngày 18/12/1986) (14/10/2015)
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (14/10/2015)
Báo cáo của BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam về phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển KT-XH trong 5 năm 1986 - 1990 (14/10/2015)
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, do Đ/c Nguyễn Văn Linh, Uỷ viên Bộ Chính trị BCHTW Đảng (khoá V), trình bày ngày 15/12/1986 (14/10/2015)
Niên biểu toàn khoá (21/09/2010)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI (1986-1991) (17/09/2010)
Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng: Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên (09/09/2010)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet