Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V
10:26 | 13/10/2015
Tổng Bí thư

Lê Duẩn (đến tháng 7-1986)

Trường Chinh (từ tháng 7-1986)

Bộ Chính trị

Uỷ viên chính thức


1. Lê Duẩn

2. Trường Chinh

3. Phạm Văn Đồng

4. Phạm Hùng

5. Lê Đức Thọ

6.Văn Tiến Dũng

7. Võ Chí Công

8. Chu Huy Mân

9. Tố Hữu

10. Võ Văn Kiệt

11. Đỗ Mười

12. Lê Đức Anh

13. Nguyễn Đức Tâm

14. Nguyễn Văn Linh (bổ sung từ tháng 6-1985)


Ủy viên dự khuyết

1. Nguyễn Cơ Thạch

2. Đồng Sỹ Nguyên

Ban Bí thư

1. Lê Duẩn

2. Lê Đức Thọ

3. Võ Chí Công

4. Nguyễn Đức Tâm

5. Nguyễn Lam

6. Lê Quang Đạo

7. Hoàng Tùng

8. Nguyễn Thanh Bình

9. Trần Kiên

10. Trần Xuân Bách

11. Nguyễn Văn Linh (bổ sung từ tháng 6-1986)

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương

Uỷ viên chính thức


1. Lê Duẩn

2. Trường Chinh

3. Phạm Văn Đồng

4. Phạm Hùng

5. Lê Đức Thọ

6. Võ Nguyên Giáp

7. Nguyễn Duy Trinh

9. Trần Quốc Hoàn

10. Văn Tiến Dũng

11. Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc)

12. Lê Văn Lương

13. Chu Huy Mân

14. Võ Chí Công

15. Tố Hữu

16. Võ Văn Kiệt

17. Đỗ Mười

18. Nguyễn Thanh Bình

19. Nguyễn Văn Chí (Sáu Chí)

20. Đỗ Chính

21. Cao Đăng Chiến (Sáu Hoàng)

22. Nguyễn Côn

23. Lê Quang Đạo

24. Nguyễn Thị Định

25. Trần Độ

26. Trần Đông

27. Ngô Duy Đông

28. La Lâm Gia (Bảy Máy)

29. Song Hào

30. Vũ Thị Hồng

31. Lê Khắc

32. Bùi Thanh Khiết

33. Nguyễn Lam

34. Trần Lâm

35. Trần Lê (Năm Hòa)

36. Trần Văn Long (Mười Dài)

37. Đồng Sỹ Nguyễn

38. Nguyễn Thị Như

39. Đỗ Văn Nguyện (Tự Nguyện)

40. Vũ Oanh

41. Trần Phương

42. Trần Quyết

43. Trần Quỳnh

44. Trần Văn Sớm

45. Nguyễn Đức Tâm

46. Nguyễn Cơ Thạch

47. Đặng Thí

48. Nguyễn Hữu Thụ

49. Nguyễn Đức Thuận

50. Đào Duy Tùng

51. Hoàng Tùng

52. Nguyễn Đình Tứ

53. Nguyễn Ngọc Trìu

54. Nguyễn Vịnh

55. Trần Xuân Bách

56. Nguyễn Đức Bình

57. Lê Đức Bình

58. Nguyễn Thị Bình

59. Vũ Đại

60. Trần Hữu Đắc

61. Nguyễn Hòa (Dầu khí)

62. Đình Nho Liêm

63. Vũ Mão

64. Bình Phương

65. Vũ Quang

66. Lê Đức Thịnh

67. Nguyễn Văn Chính (Chín Cần)

68. Nguyễn Như Ý (Lê Quang Chữ, Năm Chữ)

69. Y Ngông Niêk Đăm

70. Nguyễn Đáng (Năm Trung)

71. Lê Văn Hiền (Tám Hiền)

72. Trần Quốc Hương (Mười Hương)

73. Nguyễn Xuân Hữu (Bảy Hữu)

74. Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài)

75. Vũ Đình Liệu (Tư Bình)

76. Vũ Ngọc Linh

77. Trường Minh

78. Y Một

79. Hồ Nghinh

80. Lê Văn Phẩm (Chín Hải)

81. Bùi San

82. Nguyễn Văn Sĩ

83. Bùi Quang Tạo

84. Lê Việt Thắng (Việt Thắng)

85. Lê Phước Thị (Sáu Hậu)

86. Mai Chí Thọ (Năm Xuân)

87. Trần Vỹ

88. Phạm Bái

89. Nguyễn Kỳ Cẩm

90. Nguyễn Văn Đức

91. Nguyễn Văn Hơn (Sáu Sên)

92. Phạm Văn Hy (Tư Hy)

93. Hoàng Nó

94. Hoàng Quy

95. Phan Minh Tánh

96. La Thăng

97. Võ Trung Thành (Năm Vinh)

98. Vũ Thắng

99. Hoàng Minh Thắng

100. Lâm Văn Thê (Ba Hương)

101. Vương Dương Tường

102. Lê Đức Anh

103. Hoàng Cầm

104. Lê Ngọc Hiền

105. Đặng Vũ Hiệp

106. Đoàn Khuê

107. Vũ Lập

108. Bùi Phương

109. Nguyễn Quyết

110. Lê Trọng Tấn

111. Hoàng Văn Thái

112. Đàm Quang Trung

113. Nguyễn Thế Bôn

114. Nguyễn Minh Châu

115. Nguyễn Nam Khánh

116. Trần Văn Phác


Uỷ viên dự khuyết

1. Nguyễn Chân

2. Nguyễn Cảnh Dinh

3. Lê Văn Dỹ

4. Phan Xuân Đợt

5. Hồng Hà

6. Nguyễn Văn Hiệu

7. Phạm Hưng

8. Đặng Hữu

9. Nguyễn Khánh

10. Đinh Văn Lạp

11. Trân Đức Lương

12. Chu Tam Thức

13. Phan Ngọc Tường

14. Lê Văn Triết

15. Nguyễn Tấn Trịnh (chính thức từ năm 1983)

16. Hà Xuân Trường

17. Nguyễn Chí Vu

18. Phạm Thế Duyệt

19. Trần Thị Đường

20. Vũ Ngọc Hải

21. Vũ Tuyên Hoàng

22. Phan Thanh Liêm (chính thức từ năm 1984)

23. Nguyễn Thị Yến

24. Nguyễn Văn An

25. Lê Đại

26. Trần Anh Điền

27. Hà Trọng Hòa

28. Hà Thiết Hùng

29. Phan Văn Khải (chính thức năm 1984)

30. Trần Tấn

31. Đoàn Duy Thành (chính thức năm 1983)

32. Đoàn Thanh Vị

33. Nguyễn Thị Ngọc Liên (chính thức từ năm 1984)

34. Tráng A Pao

35. Nguyễn Hòa (Quân đội)

36. Hồ Quang Hóa

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Nghị quyết số 30b Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá V) về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (26/11/2015)
Nghị quyết số 30 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế, xã hội năm 1986 (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) về giá - lương - tiền (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) về công tác xây dựng huyện tăng cường cấp huyện (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) về những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch KTXH năm 1984 và mức phấn đấu năm 1985 (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) về những vấn đề cấp bách về tư tưởng và tổ chức bảo đảm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ KTXH trước mắt (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1983 và mức phấn đấu đến năm 1985 (26/11/2015)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (năm 1982) (13/10/2015)
Niên biểu toàn khoá (13/10/2015)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng do đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư BCHTW trình bày, ngày 31/3/1982 (13/10/2015)
Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng về "Báo cáo về xây dựng Đảng" và những đề nghị cụ thể về bổ sung Điều lệ Đảng của BCHTW Đảng, ngày 31/3/1982 (13/10/2015)
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng về Báo cáo "Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về KT-XH trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80" ngày 31/3/1982 (13/10/2015)
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng ngày 31/3/1982 (13/10/2015)
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (13/10/2015)
Báo cáo của BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V về phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về KT-XH trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80 (13/10/2015)
Báo cáo Về xây dựng Đảng của BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V do đ/c Lê Đức Thọ, Uỷ viên Bộ Chính trị BCHTW Đảng trình bày ngày 27/3/1982 (13/10/2015)
Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V do đ/c Lê Duẩn, Tổng Bí thư BCHTW Đảng trình bày ngày 27/3/1982 (13/10/2015)
Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng do đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trình bày ngày 27/3/1982 (13/10/2015)
Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam (16/09/2015)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet