Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng về Báo cáo "Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về KT-XH trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80" ngày 31/3/1982
10:05 | 13/10/2015

Sau khi thảo luận Báo cáo về "Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Văn Đồng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trình bày, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết nghị:

1. Tán thành và nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội đề ra trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, coi đó là Chỉ thị của Đại hội nhằm hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch 5 năm (1981 - 1985), và chuẩn bị cho kế hoạch sau.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) và Hội đồng Bộ trưởng căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu trên đây để lãnh đạo và tổ chức việc xây dựng kế hoạch 5 năm (1981 - 1985), và chuẩn bị cho kế hoạch sau.

Trong khi khẩn trương xây dựng kế hoạch 5 năm (1981 - 1985), Ban Chấp hành Trung ương và Hội đồng Bộ trưởng phải quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp có hiệu quả thiết thực giải quyết những vấn đề cấp bách về sản xuất và đời sống của nhân dân, đổi mới công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội, khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong các hoạt động kinh tế và trong đời sống xã hội, tổ chức và động viên mạnh mẽ phong trào cách mạng, phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa trong cả nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế và xã hội trước mắt. 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam:
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V,
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1982, t. II, tr. 91 - 94.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Nghị quyết số 30b Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá V) về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (26/11/2015)
Nghị quyết số 30 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế, xã hội năm 1986 (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) về giá - lương - tiền (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) về công tác xây dựng huyện tăng cường cấp huyện (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) về những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch KTXH năm 1984 và mức phấn đấu năm 1985 (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) về những vấn đề cấp bách về tư tưởng và tổ chức bảo đảm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ KTXH trước mắt (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1983 và mức phấn đấu đến năm 1985 (26/11/2015)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (năm 1982) (13/10/2015)
Niên biểu toàn khoá (13/10/2015)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng ngày 31/3/1982 (13/10/2015)
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (13/10/2015)
Báo cáo của BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V về phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về KT-XH trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80 (13/10/2015)
Báo cáo Về xây dựng Đảng của BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V do đ/c Lê Đức Thọ, Uỷ viên Bộ Chính trị BCHTW Đảng trình bày ngày 27/3/1982 (13/10/2015)
Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V do đ/c Lê Duẩn, Tổng Bí thư BCHTW Đảng trình bày ngày 27/3/1982 (13/10/2015)
Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng do đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trình bày ngày 27/3/1982 (13/10/2015)
Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam (16/09/2015)
Niên biểu toàn khoá (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng) (21/09/2010)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (1982-1986) (17/09/2010)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V: Đại hội của sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN (09/09/2010)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet