Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
 • Kết luận của Hội nghị lần thứ chín khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCHTW khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Niên biểu toàn khóa (khóa X)
 • Diễn văn Bế mạc Đại hội X do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Báo cáo của BCHTW Đảng khóa IX ngày 10/4/2006 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010
 • Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
 •  Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
  TƯ LIỆU VĂN KIỆN
        - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
        - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
        - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
        - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
        - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
        - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
   
  VIDEO
  Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  AUDIO
  Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
  Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
  Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
  Ảnh thời sự
  Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
  Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
  “Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
  Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
  Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
  Từ Đại hội đến Đại hội
   Đại hội II
   Đại hội III
   Đại hội IV
   Đại hội V
   Đại hội VI
   Đại hội VII
   Đại hội VIII
   Đại hội IX
   Đại hội X
   Đại hội XI
   Đại hội XII
   
  Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
  Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet