Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
 • Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 28/12/1981, Hội nghị lần thứ 11 của BCHTW (khóa IV) về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1982
 • Kết luận của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IV), ngày 2 tháng 11 năm 1981
 • Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 10/12/1980, Hội nghị lần thứ chín BCHTW (khoá IV) về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế và xã hội năm 1981
 • Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 10/12/1980, Hội nghị lần thứ chín BCHTW (khoá IV) về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng
 • Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 20/10/1980, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IV)
 • Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/9/1979, Hội nghị lần thứ sáu BCHTW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương
 • Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 20/9/1979, Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng (Khóa IV) về tình hình và nhiệm vụ cấp bách
 • Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 25/12/1978 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IV) về nhiệm vụ kinh tế năm 1979
 • Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 27/7/1978 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IV) về kiện toàn tổ chức, cải tiến chế độ làm việc, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới
 • Nghị quyết Số 06-NQ/TW, ngày 7/1/1978 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IV) Về nhiệm vụ kinh tế năm 1978
 • Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 19 tháng 8 năm 1977 của Hội nghị lần thứ hai ban chấp hành Trung ương đảng (khoá IV)
 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng
 • Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc ngày 20 tháng 12 năm 1976
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 20 tháng 12 năm 1976
 • Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV
 • Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng, ngày 20/12/1976
 • Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980), ngày 20/12/1976
 • Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 20 tháng 12 năm 1976
 • Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao động Việt Nam về đổi tên Đảng, ngày 20 tháng 12 năm 1976
 • Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam về Điều lệ Đảng, ngày 19 tháng 12 năm 1976
 •  Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
  TƯ LIỆU VĂN KIỆN
        - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
        - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
        - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
        - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
        - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
        - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
   
  VIDEO
  Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  AUDIO
  Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
  Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
  Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
  Ảnh thời sự
  Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
  Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
  “Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
  Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
  Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
  Từ Đại hội đến Đại hội
   Đại hội II
   Đại hội III
   Đại hội IV
   Đại hội V
   Đại hội VI
   Đại hội VII
   Đại hội VIII
   Đại hội IX
   Đại hội X
   Đại hội XI
   Đại hội XII
   
  Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
  Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet