Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
 • Nghị quyết số 247-NQ/TW, ngày 29/9/1975 Hội nghị lần thứ hai mươi tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới
 • Nghị quyết số 240-NQ/TW, ngày 25/12/1974 Hội nghị lần thứ hai mươi ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng
 • Nghị quyết số 229-NQ/TW, ngày 22/1/1974 Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhiệm vụ, phương hướng khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc trong hai năm 1974-1975
 • Nghị quyết số 227-NQ/TW, ngày 13/10/1973, Hội nghị lần thứ hai mươi mốt Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • Nghị quyết số 226-NQ/TW, ngày 4/10/1973 Hội nghị lần thứ hai mươi mốt Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc triệu tập Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV
 • Nghị quyết số 219-NQ/TW, ngày 4/4/1972 Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
 • Nghị quyết số 219-NQ/TW, ngày 4/4/1972 Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • Nghị quyết số 214-NQ/TW, ngày 1/3/1971 Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • Nghị quyết số 196-NQ/TW, ngày 10/3/1970 Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Trung ương về tình hình và nhiệm vụ
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của Trung ương Đảng tháng 1 năm 1968
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 số 155-NQ/TW, ngày 27/1/1967 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, chủ động tiến công địch, phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 ngày 27/12/1965 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình và nhiệm vụ mới
 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (đặc biệt) ngày 25, 26, 27 tháng 3 năm 1965 về tình hình và nhiệm vụ cấp bách trước mắt
 • Nghị quyết hội nghị lần thứ 10, tháng 12 năm 1964 của Ban Chấp hành Trung ương đảng về thương nghiệp và giá cả
 • Nghị quyết của Hội nghị lần thứ chín tháng 12 năm 1963, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra sức phấn đấu, tiến lên giành những thắng lợi mới ở miền Nam
 • Nghị quyết của Hội nghị lần thứ chín tháng 12/1963, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về tình hình thế giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta
 • Nghị quyết số 78-NQ/TW tháng 4/1963, Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III), về nhiệm vụ và phương hướng xây dựng và phát triển công nghiệp
 • Nghị quyết số 26-NQ/TW, tháng 7/1961 Hội nghị Trung ương lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965)
 • Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/6/1961 Hội nghị Trung ương lần thứ tư về việc tăng cường lãnh đạo của Trung ương
 •  Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
  TƯ LIỆU VĂN KIỆN
        - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
        - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
        - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
        - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
        - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
        - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
   
  VIDEO
  Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  AUDIO
  Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
  Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
  Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
  Ảnh thời sự
  Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
  Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
  “Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
  Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
  Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
  Từ Đại hội đến Đại hội
   Đại hội II
   Đại hội III
   Đại hội IV
   Đại hội V
   Đại hội VI
   Đại hội VII
   Đại hội VIII
   Đại hội IX
   Đại hội X
   Đại hội XI
   Đại hội XII
   
  Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
  Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet